Bestuur

Volleybalvereniging Podarwic
p/a A. van Drielstraat 2
5308 JZ Aalst (GLD)

Voorzitter
Dennis van Hemert
Naam: Dennis van Hemert
Telefoon: 06-44381727
Email:
Benaderen voor: Onderwerpen die niet bij onderstaande thuis horen.
Voorzitter
Frits van Endhoven
Naam: Frits van Endhoven
Telefoon: 0418-552254 / 06-46093722
Email:
Benaderen voor: Onderwerpen die niet bij onderstaande thuis horen.
Secretaris
Sjanna van Hemert
Naam: Sjanna van Hemert
Telefoon: 0418-672654 / 06-11345687
Email:
Benaderen voor: Gegevens van leden, aan- en afmeldingen.
Penningmeester
Dinni van Hemert
Naam: Dinni van Hemert
Telefoon: 0418-672654 / 06-47091349
Email:
Benaderen voor: Facturen, betalingen en contributies.
Ledenadministratie
Marcel Kerkhoven
Naam: Marcel Kerkhoven
Telefoon: 06-22539180
Email:
Ledenadministratie
Gerrit de Vries
Naam: Gerrit de Vries
Telefoon: 0418-672164
Email:
Voorzitter technische commissie
Frits van Endhoven
Naam: Frits van Endhoven
Telefoon: 0418-552254 / 06-46093722
Email:
Voorzitter sponsorcommissie
Derk Hobo
Naam: Derk Hobo
Telefoon: 0418-552253 / 06-22788635
Email:
Wedstrijdsecretariaat extern
Jolanda Spiering
Naam: Jolanda Spiering
Telefoon: 0418-561647 / 06-23765656
Email:
Benaderen voor: Alles aangaande een wedstrijd.
CMV Toernooi
Dennis van Hemert
Naam: Dennis van Hemert
Telefoon: 06-44381727
Email:
Benaderen voor: CMV Toernooi.