Online inschrijfformulier

Lidmaatschap

Na 4x gratis getraind te hebben, wil ondergetekende zich voor twee maanden aanmelden als lid van volleybalvereniging Podarwic. Het lidmaatschap wordt, tot schriftelijke opzegging via ledenadministratie@podarwic.nl, telkens na het verstrijken van de eerste maand stilzwijgend met één maand verlengd. Tot en met de maand nadat de opzegging is ontvangen door de ledenadministratie mag nog worden gevolleybald.

In te vullen door nieuw lid, ouder of voogd:

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat
Huisnummer / toevoeging
Postcode / woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
(dd-mm-yyyy)
Telefoonnummer
Mobiel nummer (lid)
Mobiel nummer (ouder of voogd)
Emailadres (lid)
Emailadres (ouder of voogd)
Team
Bekend bij NeVoBo
*   Zo ja, relatiecode:
Spelerskaart nog geldig
*
Digitale pasfoto
Ik geef * toestemming om foto's en filmpjes op de website of sociale media van Podarwic te plaatsen.

Contributiebedragen per maand

Soort lid Bedrag Toeslag
a. Jeugd (< 18 jaar) € 14,20 € 2,50
b. Senioren (≥ 18 jaar) € 25,35 € 7,50
c. Recreanten € 21,70
d. Niet actief € 3,70

Toelichting

Hiernaast vindt u een overzicht van de contributiebedragen per maand. Voor leden die zijn ingedeeld in een team dat meer dan 1x per week traint, geldt een toeslag i.v.m. de hogere kosten voor de zaalhuur en trainer. De toeslag voor jeugdleden is ongeacht in welk team het jeugdlid is ingedeeld. Ieder 3e lid of meer onder de 18 jaar uit één gezin ontvangt 50% korting.

Voor senioren geldt dat er bij aanmelding als lid eenmalig administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 15,=. Het bedrag dient om de kosten te vergoeden die de bond (NeVoBo) in rekening brengt bij de vereniging.

Voor jeugd brengt de vereniging deze kosten niet in rekening, omdat we het jeugdlidmaatschap zo laagdrempelig als mogelijk willen houden. Zegt een jeugdlid echter het lidmaatschap op, om later opnieuw lid te worden zullen we de administratiekosten (€ 15,=) wel doorberekenen aan het betreffende lid.

Doorlopende machtiging algemeen

Gegevens ontvanger
Naam
Volleybalvereniging Podarwic
Adres
Postbus 5
Postcode + plaats
5308 ZG Aalst
IBAN
NL72 RABO 0310 3188 31
Gegevens opdrachtgever
Naam
Adres
Postcode + plaats
IBAN

Zie hieronder voor meer info over rechten en verwachtingen.

*

Velden met een * zijn verplicht.

Bij vragen kunt u contact opnemen via

of zie 'Bestuur' voor contactgegevens.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Het bestuur van Podarwic.

Rechten en verwachtingen

Door het tekenen van dit inschrijfformulier stemt het lid, ouder of voogd m.b.t. hun kind in met onderstaande rechten en verwachtingen:

 1. Zich beschikbaar te stellen voor alle onderstaande taken:
  1. Tellen bij wedstrijden
  2. Opgeleid worden tot scheidsrechter (vanaf 16 jaar)
  3. Actief deelnemen aan acties
  4. In overleg toetreden tot of ondersteunen van een commissie of het (dagelijks) bestuur
 2. De opdrachtgever machtigt de ontvanger om het maandbedrag vooraf per maand van genoemd bankrekening- of Postbanknummer af te schrijven inzake contributiebetaling. Een contributiewijziging gaat de volgende maand in. De opdrachtgever zorgt te allen tijde voor een toereikend saldo. De eerste afschrijving zal plaatsvinden na afloop van de eerste maand waarin de machtiging is ondertekend.
  Volleybalvereniging Podarwic behoudt altijd het recht om achterstallige contributie nog te innen, ongeacht wie nalatig is geweest. Als de opdrachtgever het niet eens is met de afschrijving, heeft deze 56 kalenderdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 3. Voor het maken van audio- en beeldmateriaal en het plaatsen van foto's en video's op een publiek toegankelijke internetpagina en Facebookpagina van de vereniging. Podarwic gebruikt enkel foto's en video's voor promotiedoeleinden of communicatiemiddelen waar leden schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
  Leden worden geattendeerd om foto's en video's waar andere leden op staan, bijvoorbeeld bij het vieren van een verjaardag of uitstapje, niet voor de social media te gebruiken.